Masionis Lidia osoba nie prowadząca działalności

Syndyk masy upadłości Lidii Masionis osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 21 października 2016r sygn. akt. V.G.Up. 13/16 zawiadamia o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Multivan 2,5 TDI  VIN WV2ZZZ7OXHO99879nr rej NEB X110 za cenę nie niższą niż 5 300,00 zł +23% VAT.  Sprzedaż samochodu odbywa się w formie przetargu pisemnego.

Regulamin – warunki sprzedaży

1.  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SAMOCHÓD” ” należy składać w biurze syndyka Pl. Jagiellończyka 5 lok. 312  82-300 Elbląg  lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 14 grudnia 2016r  ( decyduje data wpływu oferty do biura syndyka)

2. W przetargu nie mogą uczestniczyć:

2.1 syndyk  i sędzia komisarz

2...

Więcej

MWL AGRO spółka z o.o. ul. Strażnicza 1 82-300 Elbląg

Syndyk masy upadłości MWL  AGRO  spółka z o.o.  w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki ruchomości wymienione w załączonym  wykazie.

oferty w zapięczętowanych kopertach z dopiskiem „sprzedaż” należy składać w biurze syndyka Pl. Jagiellończyka 5 lok 312 w Elblągu.

Oferta powinna zawierać :

 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem
 2. proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza
 3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i warunkami sprzedaży

Przystępujący do licytacji powinni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w kasie lub na rachunek nr  65 1240 2265 1111 0010 6217 4548

W licytacji będą uczestniczyć jedynie oferty z udokumentowaną wpłatą wadium...

Więcej

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ul. Kard.Wyszyńskiego Iława – ruchomości

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Drogowo-mostowego w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki ruchomości wymienione w załączonym  wykazie.

oferty w zapięczętowanych kopertach z dopiskiem „sprzedaż” należy składać w biurze syndyka Pl. Jagiellończyka 5 lok 312 w Elblągu

Oferta powinna zawierać :

 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem
 2. proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza
 3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i warunkami sprzedaży

Przystępujący do licytacji powinni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w kasie lub na rachunek nr 39 1240 2265 1111 0010 5317 0603.

W licytacji będą uczestniczyć jedynie oferty z udokumentowaną wpłatą wadium...

Więcej

Przesiębiorstwo Budowy Dróg,Mostów i Rob.Inż. BUDROMOST

Syndyk masy upadłosci Przedsiębiorstwa Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych BUDROMOST spółka z o.o. oferuje do sprzedaży z wolnej ręki  na zasadach przetargu ofertowego pisemnego ruchomości wymienione w załaczniku.

Wykaz ruchomości wraz z cenami wywoławczymi zamieszczony na stronie internetowej www.walkowiak.elblag.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg” należy składać w biurze syndyka Elbląg Pl. Jagiellończyka 5 lok. 312

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać”

 1. imię, nazwiska lub nazwę firmy , adres
 2. proponowaną cenę
 3. dane do fakturowania: adres nr NIP

Przystępujący do zakupu powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na każde urządzenie oddzielnie w biurze syndyka lub na wskazane konto nr rach: 40 1240 2265 1111 ...

Więcej

Plastyk Plus spółka z o.o. przedsiębiorstwo

 

Syndyk masy upadłości PLASTYK Plus Spółka z o.o. „w upadłości likwidacyjnej” w Elblągu ul. Królewiecka 195  informuję o   na sprzedaży przedsiębiorstwa  poprzez swobodny wybór nabywcy   na  warunkach określonych (na podstawie art. 322  prawa upadłościowego i naprawczego) przez Sędziego Komisarza postanowieniem V.G.Up.  5/11 z dnia 19.10. 2015r

Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo w skład którego wchodzą:

 1. prawo własności – udział 1815/10000w nieruchomości opisanej w księdze wieczystej EL1E/00064027 stanowiącej działkę gruntu nr 825/3 zabudowanej budynkiem biurowym
 2. prawo własności – udział 2609/10000w nieruchomości opisanej w księdze wieczystej EL1E/00062050 stanowiącej działkę gruntu nr 825/2 zabudowanej budynkiem produkcyjnym
 3. pr...
Więcej